Vind | Optimering af tårnproduktion

On april 21st, 2012, posted in: Cases by Kommentarer lukket til Vind | Optimering af tårnproduktion

Projektbeskrivelse

Analyse af arbejdsgange og identifikation af flaskehalse i finishområdet for on- og offshore tårnproduktion.

Projektfordele

Identifikation og analyse af værdikæden i finishområdet af en tårnproduktion, hvilket resulterede i en visuel præsentation af tid og omkostninger i hvert enkelt procestrin. Opbygning af business case scenarier for at illustrere tid og omkostningsstrukturer i alternative proces muligheder og gennemløbsscenarier. Fjernelse af flaskehalse i tårn fremstillingsprocessen ved at reducere manuelle og ugunstige arbejdsprocesser, hvilket er opnået ved at indføre fuldt automatiseret udstyr tidligere i produktionsforløbet.

Projektbetydning

  • Øget gennemløb med 42 %
  • Tilbagebetalingstid på mindre end seks måneder
  • Identifikation af +15 optimeringsmuligheder, som tilfører værdi og reducerer omkostninger i værdikæden