Sådan arbejder vi

Hos thomas-as udvikler vi ikke kun produkter i traditionel forstand. Vi foretrækker at sige, at vi udvikler koncepter – det betyder, at vi udfordrer begreber og overbevisninger. Og vi gør det i en nøje fastlagt proces – en proces der giver os frihed til at udforske og nytænke hvert enkelt trin, uden at miste overblikket eller kontrollen med processen.

Vi kalder det thomas®processen – og de seks trin er forklaret nøjere her:

step 1 | Kunden briefer os på opgaven

Vi håndterer et bredt spekter af udfordringer
Fra ”Vi har problemer med vores processer/produkter”
Til ”Vi vil øge vores omsætning”


step 2
 | Overblik giver indsigt

Vi spørger meget – og bredt.
Kun ved at spørge bredt kan vi sikre at vi får det fulde billede.
Og dermed at vi ikke symptombehandler, men løser det
rigtige problem – kerneproblemet

Hvad vi gør:
• Interviews og observationer
• Interessent- og influentanalyse
• Værdikædeanalyser
• Datasortering
• Business cases


step 3
 | Ny viden giver ny indsigt

Step 2 kan have redefineret problemet. Dermed skal opgave-
formuleringen ændres. Fordi løsningen er en del af problemet.
Og fordi alle skal have en fælles opfattelse af de behov der skal opfyldes.

Hvad vi gør:
• Vi tilpasser opgaveformuleringen og får ny opgaveformulering godkendt

Det betyder at vi minimere risikoen for tilbageløb i de efterfølgende trin.


step 4
 | Analyse og konkretisering

Med opgaveformuleringen på plads begynder
det egentlige arbejde.

Hvad vi præciserer:
• Kravspecifikationer
• Fakta, data, tid, pris
• Input fra alle interessenter


step 5
 | Kreativ tænkning viser nye veje

En stab med et bredt spektrum af kompetancer, ser på udfordringerne med nye øjne:

Hvad vi gør:
• Idégenerering
• Konceptudvikling
• Konceptvalidering


step 6
 | Praktik og realisering

Et højt fagligt niveau sikrer problemfri udførsel.

Hvad vi gør:
• Konstruktion og design
• Dokumentation
• Beregning
• Test
• Produktmodning
• Evaluering
• Verifikation


thomas®processen
sikrer

• at vi løser kerneproblemet
• at vi ser på værdikæden med et holistisk perspektiv
• at den praktiske implementering er på plads